Welcome to El Nuwr

Mengenai Kami

Kumpulan Syarikat Kami

Sebagai sebahagian daripada kumpulan syarikat dengan syarikat induk utamanya yang disenaraikan di Bursa Saham Singapura, kami disokong dengan asas modal yang kukuh.

SOLUSI KAMI

Duit Tunai Awalan Segera


Dapatkan duit tunai dengan penjualan invois

Meningkatkan Modal Kerja


Menyokong pengembangan dan daya saing perniagaan anda

Perkhidmatan Pengurusan Akaun Penghutang (kutipan)

Pengurusan profesional akaun penghutang (pemberi kontrak)

Penasihat Kewangan Korporat

Akses kepada pasukan kami yang mempunyai kepakaran dalam bidang perbankan dan kewangan.
Menyediakan nasihat dan pelaksanaan kewangan yang komprehensif di bawah lesen pasaran modal kami.

Nilai teras

Untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Malaysia secara kerjasama dengan pihak berkepentingan dalam rantaian bekalan kerajaan Malaysia
Untuk menyediakan sokongan kewangan dan perundingan berterusan kepada pelanggan.
Untuk mewujudkan hubungan profesional dengan pemberi kontrak
Untuk membina hubungan dan kepercayaan dengan kontraktor, pembekal, usahawan dan pemberi kontrak.
To support Malaysia’s economic growth by cooperating with stakeholders of the Malaysian’s government supply value chain.

To provide continuous financial support and consultations to clients.

To establish professional relationships with contract awarders. .

To build rapport and trust with contractors, suppliers, entrepreneurs and contract awarders.

Dimiliki oleh SA Puncak Management Sdn. Bhd. (200301015868)

 

Merupakan sebahagian daripada Kumpulan Kewangan Luminor yang disenaraikan di Bursa Saham Singapura

 

Ahli Persatuan Pemfaktor Malaysia

Ikon Sosial

© 2022 EL NUWR All Rights Reserved